تماس با ما
آدرس : نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم، ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی، دبیرخانه مرکز درمانی، بهداشتی و تحقیقاتی HTLV1
کد پستی : 14139 – 93186
تلفن تماس : 3 – 42627521 051 داخلی 408
نام (*)
ورودی نامعتبر
موضوع (*)
ورودی نامعتبر
پیام (*)
ورودی نامعتبر

  بازآوری
ورودی نامعتبر